gtj6nov

Välkommen till Slottshagskyrkan på söndag 6 november. Vi firar gudstjänst tillsammans klockan 11 och efter dricker vi kyrkkaffe tillsammans. Agneta Boström leder, Sara Sjölander predikar, Berth Lideberg och Anders Mårtensson svarar för musiken. Det är också nattvard.

Välkommen!