odmjukhetReflekterande veckobrevläsare!

Jag fångades av dagens textrader ”Se din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna…”
Ödmjukhet är en personlig egenskap.
Det grekiska ordet kan översättas vänlig, artig, omtänksam, saktmodig , anspråkslös, mänsklig.
Goda egenskaper som vi uppskattar
Men vi värjer oss, kanske för att vi är rädda att försvinna, bli utnyttjade och överkörda…
Vi sätter likhetstecken med någon som är mesig, konflikträdd, undergiven…
Motsatsord: högmodig, högfärdig, överlägsen, arrogant, uppblåst, stroppig, respektlös, fräck.
Egenskaper vi inte uppskattar, men det märkliga är att man kan bli vald som president på de meriterna!
Hur kan ödmjukhet uttryckas?
Här kommer åsnan in…
Hästen var kungens, krigarens, maktens symbol med uppifrån-perspektivet…
Jesus synliggjorde motsatsen genom att komma ridande på en åsna…
Men det handlar inte om att göra sig till en pajas, det finns ett underliggande budskap som åsnan förmedlar, nämligen det vardagliga, fredliga.
Att komma i ögonhöjd med människor!
Jesus förkroppsligar det budskap som han talar om.
Efter denna händelse slår det gnistor om Jesus, i sin ”ödmjukhet” går han till templet, river ner månglarnas bord på hedningarnas förgård, därför att de grovt utnttjar människors andliga behov.
I Jesu fall är det ett val han gjorde!
Han gör sig ödmjuk, han lämnar himlens härlighet och blir människa …
Och han är så medveten om sin ödmjukhet att han kommer med ett erbjudande:

Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila.
Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta,
så skall ni finna vila för er själ..”

Det är våra val som avgör om vi vill bli ödmjukare eller inte!

Ett ödmjukt nytt kyrkoår önskas!

Välkommen att höra av dig till pastorlennarth@slottshagskyrkan.se