Reflekterande veckobrevläsare!

Någon har sagt att recitera en bok utan att ta till sig dess innehåll är att vara likt en herde som räknar andras får…
Ibland kan jag få för mig att jag kan en sak bara för att jag läst om den…
Här följer en liten lärorik berättelse:
En ung man skulle segla med en båt tillsammans med en äldre sjöman.
Han ville imponera på den gamle och frågade ”Har du läst oceanologi?”
”Jag vet inte ens vad det betyder” sa den gamle.
”Då har du missat hela ditt liv” svarade den unge mannen kaxigt och berättade att det handlade om havet
ur fysiskt, kemiskt, biologiskt och geologiskt perspektiv och han fortsatte under hela dagen med ständiga påpekanden
om detta viktiga ämne.
Efter några timmars seglats skrapade det plötsligt till mot bottnen och båten började ta in vatten.
Den gamle vände sig snabbt till den unge mannen och frågade ”Har du läst simmologi?”
”Vad är det?”
”Kan du simma?”
”Nej, det har jag aldrig lärt mig!”
”Då håller du på att missa hela ditt liv
för nu vi måste simma för att rädda livet” 
svarade den gamle.

Välkommen att höra av dig till pastorlennarth@slottshagskyrkan.se