Välkommen att fira gudstjänst på söndag 8 januari i Slottshagskyrkan. Vi börjar kl. 11 med att titta på den gudstjänst som går i SVT samma dag. Den är inspelad hos oss i oktober. Vi visar den på storbild. I anslutning till denna gudstjänst, ca kl. 11.50, firar vi nattvard (live).

Alla är välkomna på fest efter gudstjänst och nattvard då vi också uppmärksammar och tackar alla de som bidragit till TV-inspelningen. Vi kommer att bjuda på tapas.

Sedan är ni välkomna tillbaka kl. 18 på kvällen då det blir musikkonsert.

Kom ihåg att nästa söndag 15 januari har vi inte gudstjänst i Slottshagskyrkan utan går till Rosengårdskyrkan kl. 10.