Välkommen till årsmöte 2017
Den 12 februari har Helsingborgs baptistförsamling sitt årsmöte. Det hålls efter gudstjänsten, ca kl. 13.