Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 12 feb kl 11.

Bl a medverkar Anita Strand, sjukhuspastor i Sjukhuskyrkan i Helsingborg, med predikan, Jan Palmkvist leder, Lars Thunberg och Lena Carlsvärd spelar och sjunger.

Samtidigt samlas barnkyrkan/söndagsskolan och efteråt fikar vi tillsammans vid kyrkkaffet.

Efter gudstjänsten och kyrkkaffet är det församlingens årsmöte.

Välkomna!