Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan!

I gudstjänsten medverkar bl a följande:

  • Tomas Wennerhult predikar
  • Catarina Palmkvist leder
  • Beatrice Sandell sjunger
  • Elisabeth Falk spelar

Temat är ”Det levande ordet” och Tomas kommer att predika kring Heb. 4:12-13. Guds ord, hur påverkar det oss och hur kan vi tillägna oss det?

Efteråt fikar vi tillsammans – kyrkkaffet är minst lika viktigt som gudstjänsten!

Välkommen!