Reflekterande veckobrevläsare.

En man stannar vid vägkanten och frågar en bybo om vägen till en annan by, och får som svar: ”Det hade varit mycket lättare om ni startat från någon annan plats…”
Missnöje med nuvarande position leder oftast till att vi inte kommer vidare…
I kyrkoårets rytm går vi nu in i fastan.
Fastan är en förberedelse inför påsken, inte därför att de kroppsliga behoven/begären är något ont i sig, utan just i avståendet av något vardagligt (mat, media, sexualitet etc) har vi möjlighet att lära känna oss själva och den kluvna andlighet som vi bär på.
Ibland pågår debatter om vilka teologiska tolkningar som är förutsättningen för att man skall få kalla sig kristen, ibland handlar det om med vilka medel som en grupp vill förnya, reformera eller omvända sig själva för att vara “godkänd”.
Ofta handlar det om en del som förstoras upp till gigantiska proportioner.
Ju mer framgångsrikt konceptet tycks vara, desto farligare är det.
För ju mera vi försöker anstränga oss att vara ”goda”, desto mera är vi dömda att misslyckas.
För antingen lyckas vi – och då blir vi högmodiga, eller så misslyckas vi – och då drabbas vi av mindervärdighetskänslor…
Vad är det som kan återföra oss till att se vår unika originalitet?
Fastan kan vara ett av dessa hjälpmedel att få tillbaka fokus på vad det innebär att vara skapad och älskad av Gud…
När vi frivilligt – i det fördolda – tillåter oss att vara mer tillgängliga för vår Skapare så uppstår ett mellanrum för en möjlig förändring av våra attityder.
I en varm atmosfär av kärleksfullt ljus kan våra låtsasliv avslöjas…
Kännetecknet på sann sinnesändring blir ödmjukheten, som ger oss frimodighet att vilja inse både våra goda och mindre goda sidor och därmed också prestigelöst kunna erkänna vår osäkerhet inför tillvarons svåra frågor och lägga ner projektet att döma och fördöma varandra.
Vår utgångspunkt måste vara att där vi befinner oss just nu – där är också Guds vilja med oss.
Så leds vi steg för steg i Jesu efterföljelse ut ur den kluvenhet vi fastnat i mot ett fastare helnande…

Glad fasta tillönskas…

Du finner mig på pastorlennarth@slottshagskyrkan.se  om och när du vill