Välkommen att fira nattvardsgudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 5 mars klockan 11.

Det är 1:a söndagen i fastan och temat är prövningens stund. Fredrik Södertun kommer att predika utifrån Markusevangeliet 1:12-13. Elisabeth Falk ansvarar för musiken. Barnkyrkan samlas samtidigt, Filip och Anna ansvarar.

Givetvis blir det kyrkkaffe efter gudstjänsten.

Välkommen!