Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 26 mars kl 11.

Jo-Anna Axéll från Rosengårdskyrkan besöker oss och predikar på temat ”Kyrka för hela livet”. Det blir den andra predikan på detta tema (Maria Berglund predikade i söndags) och vi avslutar temat på Örestrand 2 april.

Totto Renstig är gudstjänstledare. Elisabeth Falk spelar och leder gospelkören.

Barnkyrkan/söndagsskolan samlas också.

Om du missar att ställa om klockan till sommartid, så kommer du i alla fall i tid till kyrkkaffet. 🙂

Välkommen!