Reflekterande veckobrevläsare.

En god vän skrev på facebook under ett foto av den oerhörda mängd blommor som ligger på trappan till Sergels torg: ”Var det detta du ville uppnå med ditt dåd?”
Religiös och politisk fanatism är en svår företeelse att söka förstå.
Amos Oz skriver initierat om ämnet i sin innehållsrika bok ”Hur man botar en fanatiker”.
Hans huvudtes är att fanatism beror av kompromisslös rättfärdighet vilket leder till att fanatikern saknar möjlighet till fantasi och humor. ”Humor är förmågan att inse att oavsett hur rättfärdig man är och hur fruktansvärt illa behandlad man blivit, finns det en viss aspekt av det hela som alltid är lite lustig. Ju mera rätt man har, desto lustigare blir man.” /Amos Oz
Fanatikern tillåter ingen att skratta åt eller att göra satir av honom/henne, eftersom jaguppfattning saknas eller är mycket svag. ”Den störste fanatikern är den störste tvivlaren” skrev Tomas Tranströmer.
Fanatismen lever i sin egen isolerade bubbla, fylld av ensidighetens oförståelse som leder till utanförskap, rädslor och hat.
Det viktigaste blir att omgivningen tror detsamma och när de inte gör det så blir det bäst för alla om de ”otrogna” dör eftersom de ändå har fel och därmed görs mänskligheten en tjänst.
Ett litet uns av tvivel hos fanatikern skulle få hela hans korthus att ramla ihop.
Fanatism har absolut inget med tro att göra, eftersom trons atmosfär innehåller tillit, respekt och kärlek.
I trons värld finns det därför plats även för tvivel, det är bara att läsa i evangelierna om lärjungarnas olika reaktioner på uppståndelsen och Jesu tålamod med dem…
Vi måste låta ”drömmen om det fullkomliga” få vara en längtan på den här sidan evigheten, annars blir försöken att realisera en mardröm om det “fullkomligt ofullkomliga”.
I trons varma och ljusa mellanrum kan förståelse och förlåtelse värka fram och växa sig så stark att den orkar med svagheterna i övertygelsen – både sin egen och de andras…
Påsken är ett utmärkt tillfälle att låta både tro och tvivel uppstå i tillit till att livet har segrat – och kommer att segra!
Glad Påsk!

Du finner mig på pastorlennarth@slottshagskyrkan.se  om och när du vill