Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan 7 maj kl 11.

Gudstjänsten leds av Lina Salomonsson, Fredrik Södertun predikar och Berth Lideberg ansvarar för musiken tillsammans med Pär Sjölander. Vi avslutar gudstjänsten med nattvardsfirande.

Samtidigt samlas barnen i söndagsskolan/barnkyrkan nere i Kärnpunkten.

Kyrkkaffe serveras efter gudstjänsten.

Välkommen!