Reflekterande veckobrevläsare

Det är tyvärr lätt att tappa bort vad det goda andliga samtalet innehåller.
Ofta blir det diskussion där vi försöker överbevisa varandra.
Diskutera kommer ur ett latinskt ord som betyder att ”skära sönder”.
Argumenten slipas för att tvinga fram vem som har rätt och ”äger sanningen”…
Samtalet är annorlunda, delandet av våra frågor som vi drabbats.
Ärliga försök till att söka lyssna in dem i det mellanrum som uppstår, när vi vågar att beskriva
”så som jag just nu ser det” och inte är rädda för varandras olika ståndpunkter….
För mig handlar det om att vandra tillsammans i ett landskap som inte är rätt eller fel utan helt enkelt kan vara annorlunda…
Följande ord har hjälpt mig:

  • *All sanning är en kontaktyta med Gud och människor – hur ”oandlig” den än tycks vara…
  • *All lögn skiljer oss från Gud och människor – hur andlig den än verkar vara…
  • *Om du är sann i allt vad du är, gör och säger behöver du inte gardera dig med att hela tiden snegla på om du gör rätt…

Det är oerhört stor skillnad på att försöka ha monopol på sanningen och att söka vara så sann som möjligt…
Du finner mig på pastorlennarth@slottshagskyrkan.se om och när du vill