Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 11 februari kl 11.

Magnus Franzén leder gudstjänsten, Fredrik Södertun predikar, barnkören och gospelkören medverkar med sång under ledning av Elisabeth Falk och Hanna Forsberg, även ett av banden från Kärnpunktens musikverkstad medverkar.

Dagens text är hämtad från Mark 11:27-12:12

Efter kyrkkaffet är det församlingens årsmöte.

Välkommen!