Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 18 februari klockan 11.

Texten är hämtad från Markusevangeliet 12:13-34 Det är ett långt textstycke och det är flera frågor som den religiösa eliten och makten ställer till Jesus för att försöka få honom på fall. Lösningen kommer i sista delen, i frågan om det viktigaste budet. Att älska Gud över allt och sin nästa som sig själv överstiger alla andra bud och annan problematik.

I gudstjänsten medverkar bland andra Tomas Wennerhult med predikan, Agneta Boström leder gudstjänsten, Berth Lideberg spelar och Bea Sandell sjunger.

Efter att ha varit med i början av gudstjänsten fortsätter barnen en trappa ner i barnkyrkan/söndagsskolan.

Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe! Välkommen med!