Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 4 mars kl 11.

Karin och Michael Ljungberg leder gudstjänsten, Rolf Hamark predikar, ett lovsångsband medverkar med musik och sång.
Vi firar också nattvard tillsammans i samband med gudstjänsten.
Samtidigt som gudstjänsten pågår samlas barnen i barnkyrkan/söndagsskolan.
Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe. Välkommen!