Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 11 mars kl 11.

Vi är på upploppet i Markusevangeliet och Jesus har inlett sitt eskatologiska tal (talet om tidens slut). Texten är hämtad från Markus 13:14-27 och handlar om den sista stora nöden innan Människosonens ankomst, dvs, Jesus återkomst.

Lina Salomonsson är mötesledare, Fredrik Södertun predikar och Monica Pettersson ansvarar för musiken.

Barnkyrkan/söndagsskolan samlas också.

Kyrkkaffe serveras!

Välkommen!