Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 18 mars kl 11.

I gudstjänsten medverkar Totto Renstig som mötesledare, Sara Sjölander predikar, Lars Thunberg spelar, Lena Carlsvärd och Hanna Forsberg sjunger.
Det är sista söndagen innan påskveckan, som inleds med palmsöndagen, och texten är från Markus 13:28-37.

Barnkyrkan/söndagsskolan samlas samtidigt som gudstjänsten pågår.

Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe!

Välkommen!