Det är palmsöndag och temat är intåget i Jerusalem.

I gudstjänsten kommer vi att få vara med om scoutinvigning och uppleva dans. Barnkören medverkar under ledning av Hanna Forsberg och Lisa Falk. Vår pastor Fredrik Södertun kommer att predika tillsammans med Jenny Wärn på ett lite annorlunda sätt. Det går rykte om att det kanske kommer en åsna också…

Efter gudsjänsten serveras kyrkkaffe.

Välkommen med!