Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 15 april kl 11.

Efter Markusåret är vi tillbaka i kyrkoåret och det är tredje söndagen i påsktid, temat är den gode herden. Texten är hämtad från Johannesevangeliet 10:1-10

I gudstjänsten medverkar Ingela Dalesjö som mötesledare, Lars Dalesjö predikar, Lars Thunberg spelar och Bea Sandell sjunger.

Som vanligt är samlas också barnkyrkan/söndagsskolan och efterår serveras kyrkkaffe.

Välkommen!