Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 22 april kl 11.

I gudstjänsten medverkar Totto Renstig som leder gudstjänsten, Fredrik Södertun predikar, Lars Thunberg spelar och Lena Carlsvärd sjunger.

Det är den fjärde söndagen i påsktid och temat är ”vägen till livet” och texten är hämtad från Johannesevangeliet 16:16-22. Det är en ganska svårtolkad text och har inte direkt så mycket kopplingar till temat ”vägen till livet”. Kort kan man ju säga att vägen till livet går igenom att vi får se Jesus igen. Jesus säger att han skall se oss igen och då skall vi glädjas. Ämnet för Fredriks predikan drar åt frågan: Hur kan vi se Jesus igen?

Gudstjänsten sänds i Helsingborgs närradio 99,2 MHz.
Barnkyrkan/söndagsskolan samlas också.
Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe.

Välkommen!