Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 29 april kl 11.

Det är den femte söndagen i påsktid och temat är växa i tro. Texterna Fredrik kommer att predika över är från Johannesevangeliet 16:5-11 och Första Johannesbrevet 4:10-16. Hur kan vi växa i tro? Genom att leva av tro, genom att leva i tro, genom att leva tro.

I gudstjänsten medverkar Barnkören och Gospelkören, Lina Salomonsson leder gudstjänsten, Fredrik Södertun predikar och Elisabeth Falk, Martin Forsberg och Hanna Forsberg ansvarar för musiken tillsammans med körerna.

Det är också medlemsintagning

Barnkyrkan/söndagsskolan samlas också och efteråt fikar vi tillsammans vid kyrkkaffet.

Välkommen!