Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 27 maj kl 11.

Söndagens tema enligt kyrkoåret är Heliga trefaldighets dag – ”GUD – Fader, Son och Ande”, även kallat missionsdagen, med texten från Matteus 11:25-27.

I gudstjänsten medverkar Agneta Boström som mötesledare, Tomas Wennerhult predikar och Monica Pettersson sjunger och spelar.

Som vanligt serveras kyrkkaffe efter gudstjänsten och barnkyrkan/söndagsskolan samlas också.

Välkommen!