Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 17 juni kl 10.

Det är den tredje söndagen efter trefaldighet, och temat är förlorad och återfunnen. Texten är från Lukas 15:1-7.
För att kunna vara ett ljus i mörkret, behöver vi vara där mörkret är.

I gudstjänsten medverkar Fredrik Södertun som predikar och är mötesledare, Anders Mårtensson sjunger och Lars Thunberg spelar.

Det är också medlemsintagning

Som vanligt serveras kyrkkaffe efter gudstjänsten.

Välkommen!