Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 4 november kl 11.

I gudstjänsten predikar Fredrik Södertun och Nina Palmkvist leder. Musik och sång står Louise Ljungberg och Helena Andersson för. I gudstjänsten minns vi dem som lämnat jordelivet under året samt firar nattvard.

Det är söndag efter alla helgonsdag och temat är vårt evighetshopp. Texten som Fredik planerar att predika över är hämtad från Lukas 12:4-7 – Vi är värda mer än aldrig så många sparvar.

Det är mycket som händer i gudstjänsten. Det är bön och ljuständning för de som gått bort under året, det är barnvälsignelse, så vi går från död till liv. Vi firar även nattvard på söndag. Barnkyrkan/söndagsskolan samlas också.

Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe och efter detta är det församlingsmöte.

Välkommen!