Välkomna att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 9 dec kl 11. Det är den andra söndagen i advent och temat är ”Guds rike är nära”. Evangelietexten är hämtad ifrån Matteusevangeliet 13:31-34.

I gudstjänsten medverkar Ingela Daesjö som mötesledare, Lars Dalesjö predikar, Hanseric Orre, Lena Carlsvärd och Lars Thunberg spelar och sjunger.

Barnkyrkan/söndagsskolan samlas samtidigt som gudstjänsten. Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe!

Det är också församlingsmöte efter gudstjänsten och kyrkkaffet.

Välkommen!