Välkomna till gudstjänst och information om mission kl. 11 på söndag 27 januari.

Christer Daelander predikar och informerar om Equmeniakyrkans nya tema ”Till jordens yttersta gräns”. I gudstjänsten medverkar även Berth Lideberg, Per Thornberg och Beatrice Sandell med musik och sång.

Efter gudstjänsten blir det kyrklunch.