På söndag 3 februari är det kyndelsmässodagen eller Jungfru Marias kyrkogångsdag.

I predikan får vi höra vad betydelsen av de namnen för denna söndag innebär. Temat är Uppenbarelsens ljus och texten är hämtad från Lukasevangeliet 2:22–40 och Johannesevangeliet 1:14–18

Det är också nattvard i gudstjänsten.

I gudstjänsten medverkar bland andra Fredrik Södertun som predikar, Agneta Boström leder, Lennart Björk och Helena Andersson leder oss i sång och musik.

Samtidigt som gudstjänsten samlas barnkyrkan/söndagsskolan.

Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen runt kyrkkaffet.

Välkommen!