Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 17 februari kl 11. Temat är nåd och tjänst.

I gudstjänsten medverkar Karin och Michael Ljungberg som leder gudstjänsten, Rolf Hamark predikar, Elisabeth Falk ansvarar för musiken.

Rolf kommer predika utifrån Matteus 20:1-16.

Barnkyrkan/söndagsskolan samlas också och efter gudstjänsten samlas vi kring kaffet en trappa ner.

Välkommen!