På söndag är det Sexagesima, som betyder den sextionde och betecknar att det är 60 dagar kvar till påsk, fast det inte riktigt stämmer (men det kan vi reda ut på söndag)…

I gudstjänsten medverkar bland andra Fredrik Södertun som leder och predikar samt Lennart Björk vid flygeln.

Temat är det levande ordet och texten är från Joh 7:40-52 och Rom 10:13-17

Det är ingen barnkyrka pga sportlov, men vi öppnar upp Fröhuset en trappa ner.

Gudstjänsten sänds i Helsingborgs närradio 99,2 MHz.

Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe!

Välkommen!