Välkommen att fira gudstjänst och nattvard i Slottshagskyrkan på söndag 3 mars kl 11.

I gudstjänsten medverkar Ingela Dalesjö som mötesledare, Lars Dalesjö predikar, Lars Thunberg spelar och Jenny Wärn sjunger.

Barnkyrkan/söndagsskolan samlas också.

Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe.

Varmt välkommen!