Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 10 mars kl 11. Det kommer blir en härlig gudstjänst med mycket sång och musik, både barnkör och gospelkör kommer medverka. I gudstjänsten medverkar även Fredrik Södertun med predikan och Totto Renstig leder.

Barnkyrkan/söndagsskolan samlas också.

Efter gudstjänsten njuter vi av kyrkkaffet tillsammans!

Välkommen!