Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 24 mars kl 11.

Det blir en spännande och annorlunda gudstjänst på söndag.

Det är Marie Bebådelsedag och temat kommer att vara ”Att ställa sig i Gudstjänst”

Vi är mitt i fastan och vill uppmärksamma Equmeniakyrkans klimatfasta genom att försöka genomföra en gudstjänst utan elektricitet. Temat kommer att inkludera både Maria, klimat och att vara i tjänst för Gud.

Texten är hämtad från Lukasevangeliet 1:26–38

I gudstjänsten medverkar Agneta Boström som mötesledare, Fredrik Södertun med predikan och Monica Pettersson sjunger och spelar.

Barnkyrkan/söndagsskolan samlas också.

Efter gudstjänsten serveras ett lite annorlunda ”kyrkkaffe”. Scouterna kommer hjälpa till med detta.

Välkommen!