Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 28 april kl 11. Det är andra söndagen i påsktiden och temat är påskens vittnen. Vi får tillsammans med Petrus möta den uppståndne Jesus och vi får tillsammans med Petrus bli upprättade av Jesus. Vi får fördjupa oss i påsken betydelse och innebörd för våra liv och vi skönjer ett uppdrag som ligger framför oss.

I gudstjänsten medverkar Fredrik Södertun med predikan, Karin och Michael Ljungberg leder gudstjänsten och Gospelkören medverkar tillsammans med Elisabeth, Carina och Martin.

Barnkyrkan/söndagsskolans samlas också. Efter gudstänsten serveras kyrkkaffe.

Välkommen!