Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 5 maj kl 11.

Det är tredje söndagen i påsktid och temat är Den gode Herden.

Fredrik Södertun predikar utifrån Johannes 10:11-16 och herdepsalmen Psalm 23, och vilka röster vi lyssnar till när vi som får söker vår herde.

I gudstjänsten medverkar även Ingela Dalesjö som mötesledare, Elisabeth Falk och Hanna Forsberg leder oss i sång och musik.

Det är också nattvard och medlemsintagning.

Barnkyrkan samlas som vanligt och efter gudstjänsten åker de på utflykt till Borgen i Vallåkra.

Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe.

Välkomna!