Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 2 juni kl 10.

Det är söndag före Pingstdagen och temat är ”hjälparen kommer”. I gudstjänsten medverkar Rolf Hamark med predikan, Totto Renstig leder och AnnaChristin Martinsson leder musiken. Det är också nattvard.

Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe!

Välkommen!