Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 7 juli kl 10.

I gudstjänsten medverkar Agneta Boström, Tomas Wennerhult, Lennart Björk, Lena Carlsvärd, Jenny Wärn och Jefta van Bellen.

På söndag är det den tredje söndagen i trefaldighet och temat är förlorad och återfunnen. Texten är hämtad från Lukasevangeliet 15:8–10.

Det är också nattvard och efter gudstjänsten njuter vi av kyrkkaffet.

Välkommen!