På söndag har vi gudstjänst med nattvard kl. 10 i Slottshagskyrkan. Vi firar tillsammans med Rosengårdskyrkan.

Det är Kristi förklarings dag och vi får lyssna till berättelsen om Jesu förhärligande. 

I gudstjänsten medverkar bland andra Magnus Franzén och Monica Pettersson.

Efter gudstjänsten serveras givetvis kyrkkaffe!

Välkommen!