Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 1 september kl 11. På söndag är det den 11:e söndagen efter trefaldighet och temat är tro och liv.

I gudstjänsten medverkar Fredrik Södertun som leder och predikar, Lennart Björk spelar och Bea Sandell sjunger.

Texten här hämtad från Matt 21:28-31, och Fredrik kommer att tala om att leva som man tror.

Det är också nattvard på söndag.

Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe!

Välkommen!