På söndag 8 september kl 11 är du välkommen till Slottshagskyrkan då vi firar gudstjänst tillsammans. Det är den tolfte söndagen efter trefaldighet, temat är Friheten i Kristus

Texten är hämtad från, Lukasevangeliet 13:10–17.

I gudstjänsten medverkar Agneta Boström som mötesledare, Fredrik Södertun predikar, Johan Tidstrand och Håkan Carlman leder oss i sång och musik.

Barnkyrkan samlas också och efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe.

Välkommen!