Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 15 september kl 11. Det är den 13:e söndagen efter trefaldighet och temat är medmänniskan. Fredrik Södertun kommer predika utifrån Matteusevangeliet 5:38–48.

Övriga medverkande i gudstjänsten är Catarina Palmkvist som leder, vi får lyssna till barnkören Joyful och Royal Gospel Choir under ledning av Elisabeth Falk och Hanna Forsberg.

Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe!

Välkommen!