Välkommen att fira gudstjänst tillsammans i Slottshagskyrkan på söndag 22 september kl 11. Det är den 14:e söndagen i trefaldighetstiden och temat är “enhet i Kristus” med text från Efesierbrevet 4:1-6.

Lennarth Nilsson predikar, Magnus Franzén leder, Berth Lideberg spelar och Lena Carlsvärd sjunger.

Barnkyrkan samlas också och efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe.

Välkommen!