På söndag är det Domssöndagen och vi får samlas till en gudstjänst som präglas av både självrannsakan och fest. Temat är domen och Kristi återkomst.

I gudstjänsten medverkar Totto Renstig som mötesledare, Fredrik Södertun predikar, Jenny Wärn och Lennart Björk svarar för sång & musik.

Gudstjänsten sänds i Helsingborgs Närradio på 99,2 MHz.

Samtidigt som gudstjänsten samlas barnkyrkan/söndagsskolan.

Som vanligt serveras det kyrkkaffe nere i Kärnpunkten efter gudstjänsten.

Välkommen!