Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 22 december kl 11.

Det är fjärde söndagen i advent och temat är Herrens moder.

Vi har predikstolsbyte med Rosengårdskyrkan så vi välkomnar Sara Sjölander till oss att predika. Fredrik gästar Rosengårdskyrkan och predikar där.

I gudstjänsten medverkar även Lina Salomonsson som mötesledare, Lena Carlsvärd & Mina Fred ansvarar för sång och musik.

Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe.

Välkommen!