Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan kl 11 på söndag 29 december kl 11. Det är söndagen efter jul och temat är Guds barn.

Texterna är hämtade från Jesaja 9:6 och Galaterbrevet 4:4-7.

I gudstjänsten medverkar Lennarth Nilsson som leder och predikar, Ragnhild Fred svarar för sång och musik tillsammans med Helena & Cecilia Andersson.

Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe. Välkommen!