Gott nytt år och välkomna till årets första gudstjänst i Slottshagskyrkan.

I gudstjänsten medverkar Magnus Franzén som mötesledare, Fredrik Södertun predikar och Elisabeth Falk ansvarar för musiken. Det är också nattvard.

Fredrik kommer att predika utifrån texten i Lukasevangeliet 11:29–32 om Jona-tecknet.

Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe! Välkommen!