En grupp kvinnor har tagit initiativ till ett språkcafé där kvinnor möter kvinnor. Ett tillfälle där kvinnor med olika erfarenheter och bakgrund träffas och finner ett utbyte. Ambitionen är att det ska bli 1-2 gånger i månaden.

Innehållet kan handla om att vara kvinna i Sverige och i andra länder, skola och utbildning i Sverige och kvinnohälsovård. Förslagen på tema är många men det är de som träffas som är med och påverkar innehållet.

Första träffen sker söndagen den 26 januari 2020 kl. 13-15. Platsen är Kärnpunkten på Nedre Långvinkelsgatan 26 i Helsingborg. Under träffen blir det fika.

Vill du ha mer information eller anmäla dig själv och kanske en väninna – kontakta Helene Franzén 0706-44 05 62 (svenska och engelska) eller Azra Khalili 0762-51 80 81 (svenska, arabiska, persiska och kurdiska).