Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 12 januari kl 11. På söndag är det Första söndagen efter Trettondagen och temat är Jesu dop.

I gudstjänsten medverkar Fredrik Södertun med predikan och Monica Pettersson med sång.

Fredrik fortsätter sin tankegång om identitetssöndagarna som följer efter jul. Texten från Markus 1:9-11 talar om Jesus som Guds son och Fredrik tänker utgå ifrån vad det begreppet innebär. Vad betyder det att Jesus är Guds son?

Barnkyrkan drar också igång vårterminen på söndag.

Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe!

Välkommen!