Välkommen att fira gudstjänst tillsammans i Slottshagskyrkan på söndag 2 februari kl 11.

Det är kyndelsmässodagen och temat är uppenbarelsens ljus.

I gudstjänsten medverkar Agneta Boström som mötesledare, Fredrik Södertun predikar och spelar tillsammans med Hanna, Martin och Edvin Forsberg.

Fredik kommer att predika över Matt 13:31-33 om senapskornet och hans tankar handlar om tro i Guds rike idag.

Det är också nattvard och gudstjänsten sänds i Helsingborgs närradio 99,2 MHz.

Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe.

Välkommen!