Välkommen att fira gudstjänst tillsammans i Slottshagskyrkan på söndag 9 februari kl 11.

I gudstjänsten medverkar Magnus Franzén som predikar, Ingela Dalesjö leder, Elisabeth Falk och Jenny Wärn leder sång och musik.

Barnkyrkan/söndagsskolan samlas också. Och efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe.

Välkommen!